Bildiri Çağrısı


ULUSLARARASI TARİHSEL, YASAL, ETİK VE MEDYA BOYUTLARIYLA SALGIN HASTALIKLAR KONGRESİ
Değerli Meslektaşlarımız,

    Salgınlar, yol açtıkları ani ve büyük nüfus kayıplarıyla tarihin her döneminde toplumların sosyal, kültürel, siyasal, bilimsel, ekonomik ve askeri yapılarını bir kuşak sonrasını da içine alacak şekilde etkileyen ağır sonuçlar doğurmuş, önemli toplumsal dönüşümlere yol açmıştır. Öyle ki insanlığın uzak geçmişinden günümüze göz gezdirildiğinde bu manzara “Salgınlar tarih yapar!” dedirtmiştir. Geçmişte daha çok askeri hareketliliklerle yayılan salgınlar, artık çok geniş coğrafyalara çok büyük bir hızla yayılmakta ve dünyanın tüm ülkelerini etkileyen pandemiler boyutunu almaktadır. İnsan hayatına yeni umutlar ve büyük imkanlar getirmiş teknolojiler, hem pandemileri doğuran bir faktör, hem de pandemilerden kurtulmak için bir ümit olarak karşımıza çıkmaktadır.
    2019 sonlarında dünyayı alarma geçiren COVID-19 pandemiside tüm ülkelerde baş gündem olmuş ve toplumları yaşanmış diğer pandemilerde olduğu gibi etik, hukuk, ekonomi, siyaset, teknoloji, kültür ve kültürel kimlik, sağlık ve eğitim sistemleri, dini ve ailevi yaşamve de uluslararası ilişkiler alanlarında ortaya çıkan sorunlara yaklaşımları bakımından adeta sınavdan geçirmiştir.
    Dicle Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Tıp Etiği, Tıp Hukuku ve Tıp Tarihi Derneği ve de Sur Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen uluslararası kongremizde, ülkemizde ve dünyada geçmişte ve günümüzde yaşanmış küçük ya da büyük tüm salgınları,tarihsel, etik, yasal ve medya boyutlarıyla bireylerin ve toplumların yaşamlarını iyileştirmek adına dersler çıkararak irdelemek istiyoruz.
    Kongre dilleri Türkçe, İngilizce, Almanca ve Lehçedir. Özetler İngilizce ve Almanca olarak verilmelidir. Bildirilerin tam metinleri ISBN’li Bildiriler Kitabı’nda yayımlanacaktır.
    13–15 Ekim 2022’de sizleri kongremizin gerçekleşeceği, peşpeşe birçok medeniyetin hüküm sürmüş olduğu, tarih zengini güzel şehrimiz Diyarbakır’da bizlerle birlikte olmaya davet ediyoruz.
Kongre Başkanı
Prof. Dr. Arın Namal
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Tıp Etiği,Tıp Hukuku ve Tıp Tarihi Derneği Bşk.

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı
Öğr. Gör. Burak Kazan
Dicle Üniversitesi
Diyarbakır'dan Kareler


Copyright © www.congressonepidemics.com