Sempozyumda sunulacak çalışmaların tam metinlerinin de gönderilmesi zorunludur. Tam metinler, uluslararası niteliğe haiz sempozyum bildiriler kitabında yer alacaktır. Sempozyum özeti ve tam metin yazım kuralları için web sitemizin 'katılım / özet hazırlama kuralları' adlı menüsüne bakabilirsiniz.

Bilimsel Programa ve Özetler Kitabı İçin Tıklayınız.


Copyright © www.congressonepidemics.com