● Her katılımcının en fazla bir sözlü ve bir poster bildirisi olabilecektir.
● Özetler en fazla 250 kelime ve Türkçe veya İngilizce yazılmış olmalıdır. Ayrıca Türkçe başlık, İngilizce başlık, yazar adı, adres ve e-mail adresi bilgileri bulunmalıdır. Özetler, 12 punto Times New Roman karakterinde,1 satır aralıklı olarak hazırlanmalıdır.
● Tam metinler kongreden sonraki bir tarihte toplanacaktır.
● Poster ölçüleri: 70 cm (genişlik) x 90 cm (uzunluk)
● Posterler kongre boyunca asılı kalacaktır.
● Özetler aşağıdaki e-posta adreslerine gönderilmelidir:
congressonepidemics@gmail.com

congressonepidemics@gmail.com

Copyright © www.congressonepidemics.com